Tyrant: Trước tiên hãy xem Chris Noth là Cố vấn quân sự Mỹ của Bassam

EP Christopher Keyser về cách ngôi sao Người vợ tốt sẽ ảnh hưởng đến Phần 3.


Đêm chung kết mùa 3 của Tyrant sẽ là lần cuối của nó

Đêm chung kết mùa 3 của Tyrant sẽ là phần cuối cùng của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên mất hy vọng cho nhiều tập hơn.