Người dẫn chương trình 'Chuyện chưa kể' Elizabeth Vargas về lý do tại sao cô ấy chọn những trường hợp này

Người ta đã được lựa chọn cho một bộ phim Hollywood.