Nói chuyện về Prank với Jake và Logan Paul làm sống lại trò đùa hay nhất (VIDEO)

Các cảm giác truyền thông xã hội phản ứng và đưa ra bình luận play-by-play về những trò đùa phổ biến trong một chương trình đặc biệt mới của Disney Channel.


Đi bộ những người sáng tạo ra trò đùa về lý do tại sao buổi trình diễn của họ là mong muốn được hoàn thành, cộng với một trò đùa khoa học công phu (VIDEO)

Trẻ em có tiếng cười cuối cùng trong bộ phim sitcom / camera ẩn mới của Disney XD.