T.J. Ott soán ngôi đầu tiên trong 'Wicked Tuna: Outer Banks' Sneak Peek (VIDEO)

Điều gì xảy ra khi Rái cá thấp bé với một con cá lớn trên đường?