Đánh giá của Roush: 'Những đứa trẻ của Windermere' là một câu chuyện sống còn không thể lay chuyển

Trẻ em được giải cứu từ các trại tập trung của Đức Quốc xã học cách tận hưởng sự tự do trong thời gian lưu trú tại một khu đất ở Anh trong một bộ phim dài 90 phút.