Dàn diễn viên 'đánh thức' cách loạt phim tiếp cận công bằng xã hội bằng sự hài hước

Lamorne Morris, Sasheer Zamata, Blake Anderson và T. Murph xem trước phim hài Hulu mới kịp thời.