Josh Gad & Isla Fisher Rom-Com ‘Wolf Like Me’ được đặt hàng loạt tại Peacock

Người sáng tạo Abe Forsythe được thiết lập để viết và chỉ đạo loạt phim thể loại bẻ cong.