'Ba ngày xác định một thế hệ' Nhìn vào khán giả khổng lồ của Woodstock

Và lễ hội âm nhạc vẫn là biểu tượng 50 năm sau.