'WOW' làm cho các siêu anh hùng 'ra khỏi các đô vật nữ, chủ sở hữu Jeanie Buss nói

Ngoài ra, hãy tìm hiểu về cách 'Phụ nữ đấu vật' được kết nối với 'GLOW' của Netflix.